{ KAMARÁDI }

Odpočívat jezdíme na penzion Krabička v Jizerských horách - ideální penzion pro milovníky zimních sportů.

www.penzion-krabicka.cz

Tréninkový program pro mentálně postižené ve Startu připravuje Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených.

www.dic-saop.cz/obcanske-sdruzeni-saop

Café Start spadá pod Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o. - soukromé zařízení, které poskytuje komplexní péči (výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a sociální) a služby dětem zdravým a dětem se zdravotním postižením a zdravotním oslabením.

www.dic-saop.cz


Děkujeme Janu Buble za design a Tomáši Kořínkovi za naprogramování stránek.